DOMEK Medicina - modul za odjel pojačane njege u domu umirovljenika
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 84

Aktualna inačica:
Med+ 1.3 [2014]

MEDICINA - evidencije odjela pojačane njege

DOMEK Medicina je modul sustava DOMEK, namijenjen vođenju medicinske evidencije u odjelima za pojačanu njegu domova umirovljenika. Program je namijenjen medicinskim sestrama i ostalom osoblju odjela za pojačanu njegu. Sve evidencije koje se vode je moguće brzo pregledavati i pretraživati/filtrirati prema različitim kriterijima, te dobivene rezultate ispisivati na pisač, što omogućava i daljnje vođenje standardne papirnate dokumentacije.

Novost u 2014. jest podrška za izradu dijela sestrinske dokumentacije usklađeno s predlošcima predloženim u dokumentu >Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće / obiteljske medicine u domu za starije osobe<, izdanom od strane Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Osnovne funkcije modula DOMEK Medicina su:

 • izrada medicinske evidencije za korisnike ustanove
  • sestrinska anamneza
  • evidencija previjanja
  • evidencija pri otpustu iz bolnice
  • evidencija u slučaju hospitalizacije
  • evidencija promjene katetera
  • evidencija kupanja
  • evidencija tlaka
  • evidencija dijabetičara i dijeta
  • evidencija terapija korisnika
  • evidencija specijalističkih pregleda
  • evidencija prehrane
  • evidencija izlučevina (novo! v1.2)
 • pomoćne evidencije na odjelu
  • evidencija presvlačenja posteljine
  • primopredaja, smjene
  • evidencija terapija po smjeni i odjelu (novo! v1.2)
  • evidencija infuzija i antibiotika (novo! v1.2)
  • evidencija vizita (novo! v1.2)
 • evidencija medicinskog osoblja
  • evidencija radnih sati
  • evidencija godišnjih odmora
  • evidencija zaduženja za kupanje
 • evidencija smještaja na odjelu

Dodatno, program omogućava vođenje evidencije aktivnosti korisnika, te vođenje dnevnika rada, kao i ostali moduli sustava DOMEK.

Upute za korištenje modula DOMEK MedPlus 2014 (PDF, 4.96MB)

Upute za korištenje modula DOMEK Medicina (PDF, 2.43MB)

U modulu DOMEK MedPlus implementiran je dio predložene sestrinske dokumentacije: primjeri sučelja i izgleda u nastavku - izvješće o incidentu, obrazac i evidencija procjene bola, protokol prehrane... Moduli Medicina i MedPlus su kompatibilni, tj. omogućena je nadogradnja modula Medicina na modul MedPlus, bez gubitka podataka, a uz dodavanje novih funkcionalnosti (niz novih evidencija i evidencijskih obrazaca).

Ugrubo, popis dodatnih evidencija i obrazaca sestrinske dokumentacije za gerijatrijskog korisnika implementiranih u modulu DOMEK MedPlus:

 • Plan procesa gerijatrijske zdravstvene njege
 • Zdravstvena njega prema smjenama - prva smjena, druga smjena, noćna smjena
 • Preventivna zdravstvena njega - prva smjena, druga smjena
 • Specifični postupci zdravstvene njege
 • Promatranje zdravstvenog stanja - mjesečni obrazac koji objedinjuje više neovisnih evidencija
  • Evidencija unosa i izlučivanja tekućine + unos i izlučivanje tekućina kroz 24 sata
  • Evidencija stolice
  • Evidencija vitalnih znakova, tjelesne mase/težine
 • Evaluacija - sestrinsko izvješće po smjenama (u boji ili crno-bijelo sa legendom)
 • Evidencija ordinirane i primljene terapije (priprema i uzete kapi i tablete)
 • Protokol prehrane po obrocima (7 obroka - zajutark, doručak, ručak, užina, večera, noćni...)
 • Braden ljestvica za procjenu rizika dekubitusa - obrasci, kategorizacija, evidencija
 • Gerijatrijski obrazac za prevenciju pada (S. Huhn) - obrasci, kategorizacija, evidencija
 • Kategorizacijski postupnik - 4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege
 • Procjena bola - obrazac, početak bola, postupci sestre
 • Sestrinsko otpusno pismo za gerijatrijskog korisnika/osiguranika
 • Evidencija incidenata i izvješće o incidentu (spriječenom ili nastalom)
 • Evidencija pomagala
 • Evidencija fizikalne terapije
 • Izrada i evidencija fizioterapeutskog kartona (novo - 11/2014)
 • Barthelova ljestvica/skala (na zahtjev potencijalnih kupaca)

 

DOMEK MedPlus - protokol prehrane korisnika - grafičko popunjavanje obrasca...

DOMEK MedPlus - otpusno pismo gerijatrijskog korisnika

DOMEK MedPlus - gerijatrijski obrazac i kategorizacija za prevenciju pada (Huhn)

U verziji 1.2. (listopad 2011.) dodane su neke mogućnosti koje olakšavaju i povećavaju efikasnost rada - ubrzana je izrada nekih od izvještaja, omogućena brza evidencija presvlačenja posteljine za veći broj soba odjednom, evidencija primopredaje i smjena je dodatno obogaćeno mogućnošću filtriranja evidencije za sestre i njegovateljice itd.

grafički prikaz kretanja tlaka prema mjerenju za korisnika

evidencija previjanja korisnika u modulu DOMEK Medicina

 

Korisnici

Cijene
Download

Dokumenti

Sučelje

Medicina

Naruči

 


Copyright © 2003-2014 by Inter-biz, Usluge u informatici